Majajuhid

Majajuhtide näidised kasutatud HOT ja SP profiile.


SP profiilide majasisesed viidad, kinnitatud tüüblite-kruvidega seinale.


Kinnitatud SP profiilid hammaslattidele.


Kasutatud SP ja HOT/HOP profiile.

majajuht plasti alusel
Majajuht trükitud hõbedasele materjalile ja kleebitud 5mm plastikplaadile.